About

Mitt navn er Rolf Kenneth Myhre.

rkm-greece-jpg-for-web-large

 

Etter å ha fullført bibliotekarutdannelsen i 1990, arbeidet jeg som selvstendig nærings­drivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver for forskjellige kompetansesentre i Oslo (1990-1996). Deretter arbeidet jeg som medisinsk forfatter, fortsatt som selvstendig næringsdrivende, i fire år for Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer ved Rikshospitalet (1996-2000). Så arbeidet jeg to år som medisinsk forfatter for Institutt for Sjeldne Diagnoser (2000-2002). Som medisinsk forfatter skrev jeg totalt 30 artikler om 30 forskjellige sjeldne sykdommer og syndromer, samt et større manus om intersex-tilstander (biologiske mellomkjønnstilstander). Artiklene ble imidlertid ikke publisert i fagtidsskrifter, men endte opp som interne notater for fagkonsulentene.

I forbindelse med min fars død i 2002 flyttet jeg fra Oslo tilbake til min oppvekstby Sarpsborg.  Fra 2003 og utover prøvde jeg, under forfatternavnet Rolf Kenneth Aristos, å etablere meg som selvstendig forfatter innen emner relatert til:

1) ånd/bevissthet (transpersonlig psykologi, det okkulte og esoteriske, parapsykologi og reinkarnasjon osv.),

2) ET/UFO-emnet,

3) hvordan den internasjonale oligarkklassen («NWO-kabalen») prøver å styre verden (bl.a. gjennom konspira­sjoner).

 

I 2008 vant jeg Kolofons manus­konkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken Åndsviten­skapelige visjoner.

Sommeren 2008 oppdaget jeg web-basen ZetaTalk, som Nancy Lieder (USA) hadde drevet siden 1995. Hun hevder på være i fysisk og telepatisk kontakt med en ET-gruppe, zetaene, som lengre enn Hom sapiens har hatt Jorden som deres base. Deres primære formål med ZetaTalk er å forberede menneskeheten på en innkommende planet, Nibiru, som i den nære fremtid gjennom et nærmøte med Jorden vil forårsake globale kataklysmer og desimere menneskeheten. Det er viktig for meg å poengtere at den enorme mengden med informasjon som ZetaTalk siden 1995 har presentert, ikke endret mine allerede etablerte grunninnsikter innen ånd/bevissthet, ET/UFO, oligarki/konspirasjoner, bare utdypet og nyanserte dem i betydelig grad. ZetaTalk ble altså ikke en religion for meg, bare en høyere utdannelse innenfor det jeg allerede hadde spesialisert meg i.

I november 2008 ble jeg moderator av et lukket diskusjonsforum («Bakkemannskapet for frem­tiden»), og ut av dette forumet ble online-magasinet Nyhetsspeilet dannet i februar 2009. Jeg var en av flere medredaktører for Nyhetsspeilet fra dets oppstart og frem til januar 2016, da jeg valgte å forlate redaksjonen. Som medredaktør formulerte jeg magasinets grunnsyn, samt skrev 110 artikler (mine NyS-artikler tematisk ordnet).

I 2013 utga jeg to bøker (på norsk) via et svensk selvutgivelsesforlag:

  • ET/V-erfaringer 1947-2013  (Vulkan, 2013).
  • Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk  (Vulkan, 2013).

Hver av disse bøkene var et tiårig prosjekt. Bøkene er gratis tilgjengelig online, samt kan kjøpes via alle bokhandlere (se Mine bøker).

I tillegg til mine artikler for Nyhetsspeilet ligger mange av mine artikler og essays på mine gamle web-base rolfkenneth.no/. Her ligger også noen av mine bøker online. Jeg skulle gjerne ha fortsatt å bruke denne web-basen (som ligger på web-hotelet OneCom), men i februar 2015 erstattet de sitt gamle web-redigeringsprogram med et nytt, som jeg ikke er helt fortrolig med. Som et eksperiment opprettet jeg derfor denne WordPress-bloggen, og la ut den første bloggartikkelen den 28/2-2017: Forum Borealis – personlige notater.

Jeg har danset pardans i mange år – swing, blues, rock ’n’ roll og tango – og holder meg ellers i god form.

* * *

Linker: