Sortmagi-ritualer blant høysosieteten som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer

Denne artikkelen innledes med tematikk som indikerer at sortmagi-ritualer som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer, blir praktisert i dag blant høy¬sosieteten (punktene 1-6). For å eksemplifisere at denne praktisering ikke er begrenset til mer eller mindre anonyme personer fjernt fra nyhetsbildet, rettes fokus på Bill og Hillary Clinton, samt på John Podesta som var stabssjef i Det hvite hus under president Bill Clinton 1998–2001, samt var leder for Hillary Clintons presidentkampanje i 2016.