Sortmagi-ritualer blant høysosieteten som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer

Denne artikkelen innledes med tematikk som indikerer at sortmagi-ritualer som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer, blir praktisert i dag blant høy¬sosieteten (punktene 1-6). For å eksemplifisere at denne praktisering ikke er begrenset til mer eller mindre anonyme personer fjernt fra nyhetsbildet, rettes fokus på Bill og Hillary Clinton, samt på John Podesta som var stabssjef i Det hvite hus under president Bill Clinton 1998–2001, samt var leder for Hillary Clintons presidentkampanje i 2016.

Forum Borealis, personlige notater

Forum Borealis begynte sommeren 2015 som et podcast/webcast-program, drevet av en nordmann som i programmet går under navnet «Al the Pal». 1-2 ganger pr. måned foretar han et 2-3 timer langt intervju (på engelsk) med en kjent forskerforfatter innen det esoteriske, konspirative og/eller det alternative. Disse intervjuene legges så ut på Forum Borealis’ hjemmeside. Alle …