Sortmagi-ritualer blant høysosieteten som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer

Denne artikkelen innledes med tematikk som indikerer at sortmagi-ritualer som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer, blir praktisert i dag blant høy¬sosieteten (punktene 1-6). For å eksemplifisere at denne praktisering ikke er begrenset til mer eller mindre anonyme personer fjernt fra nyhetsbildet, rettes fokus på Bill og Hillary Clinton, samt på John Podesta som var stabssjef i Det hvite hus under president Bill Clinton 1998–2001, samt var leder for Hillary Clintons presidentkampanje i 2016.

Trond Skaftnesmo: «Evolusjonens kilder» (2017)

Denne artikkelen er delvis en bokanmeldelse, og delvis brukes anmeldelsen som et springbrett for å presentere egne og andres idéer om evolusjonen. Jeg linker mye til Wiki-artikler. Dette skyldes ikke en naiv tro på at Wikipedia er nøytral, objektiv og korrekt. Wikipedia har som sin slagside alltid å måtte fremme den akademiske mainstream-versjonen og den …

Nazi-partiets okkulte røtter og kultiske kjerne

Dette sammendraget tar utgangspunkt i Peter Levendas grundige bok Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult (1995; 2. utg. 2002). Dette var Levendas første bok; nå har han 16 bøker bak seg, hovedsakelig relatert til okkult historie. Unholy Alliance dokumenterer det svært komplekse verdens­bildet – med dype mytologiske, okkult-esoteriske og raseteoretiske komponenter …

«Visitors from Within» av Lyssa Royal: om zeta/menneske-hybridprosjektet

I denne artikkelen ser vi nærmere på en bok der Lyssa Royal har kanalisert stoff fra en broget ET-gruppe der temaet er zetaene og deres hybridprosjekt her på Jorden. ET-gruppen inkluderer en zeta og en zeta-hybrid. Det interessante er at denne boken kom ut i 1992, tre år før Nancy Lieder etablerte web-basen ZetaTalk der …

«The Truth About Cancer»: dokumentarserie

Ty Bollinger opplevde at både moren og faren hans døde fullstendig unødvendig av kreft. Han bestemte seg da, sammen med sin hustru, å gjennomføre et større prosjekt der han reiser verden rundt for å intervjue eksperter på kreft, samt noen kreftpasienter som har hatt fullstendig remisjon. De fleste ekspertene som intervjues er legeutdannet, utvalget er …

Forum Borealis, personlige notater

Forum Borealis begynte sommeren 2015 som et podcast/webcast-program, drevet av en nordmann som i programmet går under navnet «Al the Pal». 1-2 ganger pr. måned foretar han et 2-3 timer langt intervju (på engelsk) med en kjent forskerforfatter innen det esoteriske, konspirative og/eller det alternative. Disse intervjuene legges så ut på Forum Borealis’ hjemmeside. Alle …