x-08

Denne artikkelen innledes med tematikk som indikerer at sortmagi-ritualer som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer, blir praktisert i dag blant høy­sosieteten (punktene 1-6). For å eksemplifisere at denne praktisering ikke er begrenset til mer eller mindre anonyme personer fjernt fra nyhetsbildet, rettes fokus på Bill og Hillary Clinton, samt på John Podesta som var stabssjef i Det hvite hus under president Bill Clinton 1998–2001, samt var leder for Hillary Clintons president­kampanje i 2016. At det er representanter for Demo­kratene som fokuset her rettes mot, er tilfeldig; denne artikkelen har ingen partipolitisk motivasjon eller agenda. I Punkt 7 knyttes trådene i punktene 1-6 sammen. I Punkt 8 presenteres et ganske annet perspektiv, nemlig et ET/alien-perspektiv på hvem som responderer på sortmagi-ritualene, og hva disse respondernes agendaer kan være.

Innhold:

1)  Rykter om at Hillary Clinton og John Podesta var involvert i sort magi og barneofringer

2)  Tre personer som kunne avsløre Clintons kobling til barne-trafficking «begår selvmord» i juni 2018

3)  Barneofringer til Molok, som trening til psykopati?

4)  En midlertidig oppbevaringsleir for barne-trafficking oppdaget?

5)  Forbrytelsene til den ‘psykiske kirurgen’ John of God

6)  Demokratene vil liberalisere abortloven ytterligere

7)  ZetaTalk knytter de foregående trådene sammen

8)  Er aliens underlagt kosmiske lover for hva de kan tillate seg overfor mennesker?

1) Rykter om at Hillary Clinton og John Podesta var involvert i sort magi og barneofringer

I oktober-november 2016 kom flere mediaoppslag relatert til WikiLeaks’ publisering av hackede eposter som indikerte at Hillary Clinton og John Podesta var involvert i ritualer som inkluderte pedofili og barneofringer. Denne saken fikk til slutt det formelle (og misvisende) navnet Pizzagate conspiracy theory, etter at en 28 år gammel mann, Edgar Maddison Welch, den 4. desember 2016 avfyrte tre skudd mot en pizzeria. Hans formål var å undersøke om det var noe hold i disse ryktene rundt Clinton og Podesta. Etter denne hendelsen ble «teorien» latterliggjort og debunket i Establishment-media.

x-01
Marina Abramovic
x-02
På John Podestas kontor henger et bilde av to personer som forbereder seg på en spise en tredje person.

Etter flere slike media-oppslag og spørsmål som ble sendt inn til ZetaTalk, kom til slutt en respons i ZetaTalk Chat 12. november 2016:

“Er John Podesta, Hillary Clintons tidligere presidentkampanjeleder, involvert i okkulte ritualer? Ja, sataniske ritualer er ikke noe nytt, da [åndelige] vesener som opererer under Det selviske prinsipp (‘Service-to-Self’) gir løfter om belønninger som de ikke kan levere til de [mennesker] som deltar. Menneskeofringer, særlig av uskyldige, blir oppmuntret, likeså seksuell misbruk av barn. De som i tjeneste av Det selviske prinsipp gir slike råd, mottar to ting – sjelen til de praktiserende, som blir mindre empatisk og mer tilbøyelig til maktbegjær gjennom deres handlinger, og sjelen til ofrene som føler seg hjelpesløse og forlatte.

Både Hillary og Bill Clinton har blitt kalt sosiopater, da deres behandling av andre – sex-partnere så vel som forretningsforbindelser – har vært hovmodig. Det har blitt påstått at Hillary har vært ansvarlig for døden til over 100 personer, men tallet er langt høyere. The Clinton Foundation overfører ca. 10 % av deres fond til genuint veldedighetsarbeid, mens resten av donasjonene går til personlig bruk. Hillary valgte Podesta da de har samme karakter. De begjærer makt, og opplevde at deres tidligere praktisering [av svarte­kunst] plasserte dem på en vei som ledet dem trygt frem til Det hvite hus.

Da de opplevde at de ble belønnet for deres tidligere okkulte praktisering, satte både Hillary og Podesta opp tempoet, og ble uforsiktige i deres epost-korrespondanser og vedlagte fotos. Ja, denne affæren var like grusom som New York Police Department og offentligheten mistenkte. Da eliten er flink til å skjule sine spor med bestikkelser og drap, vil trolig verken Hillary eller Podesta bli tiltalt, men de vil garantert ikke lykkes i deres bestrebelser på å ta makten. Hillary møtte veggen, og Podesta har blitt eksponert. Deres belønning er ikke rikdom og makt, men å forvente et liv på en ‘Prison Planet’ i fremtiden. Som nykommere kommer de til å bli misbrukt, i hendene på meget grusomme overherrer.»

2) Tre personer som kunne avsløre Clintons kobling til barne-trafficking «begår selvmord» i juni 2018

I løpet av fire dager, 5.-8. juni 2018, dør tre kjente personligheter, angivelig har de begått selvmord. De tre var svært suksessfulle mennesker som hadde et rikt og meningsfullt liv.

  • Kate Spade (55), amerikansk motedesigner, døde 5. juni 2018.
x-03
Kate Spade
x-05
Inés Zorreguieta
  • Anthony Bourdain (61), amerikansk kokk, tv-programleder og forfatter, døde 8. juni 2018.
x-04
Anthony Bourdain

 

De tre mystiske dødsfallene ble kommentert i ZetaTalk 30. juni 2018:

“I deres beste alder, i god helse, med suksessfulle karrierer og godt likt av alle som kjente dem, bestemte tre personer tilsynelatende å henge seg selv, alle i løpet av samme uke. I hvert fall to av dem ble funnet hengt på den samme rituelle måten, med et rep knyttet til dørhåndtaket og kastet over dørens overside. Hva hadde de til felles? Kate Spade arbeidet for the Clinton Foundation på Haiti, der mange foreldreløse barn forsvant. Anthony Bourdain var gift med en kvinne som hadde anklaget Harvey Weinstein for voldtekt, og Weinstein var selvsagt nær venn av Hillary Clinton.

De ble drept for å stilne dem, da etterforskningen rundt rituell barneofring begått av eliten kom stadig nærmere de rike og mektige på toppen. De som visste, og som ikke selv var deltakere, var sårbare, særlig da de satt inn med spesifikke detaljer som de kunne gi til etterforskerne. Et hint om årsaken til Kate Spades dødsfall er rottemasken som hennes ektemann modig gikk rundt med på gatene etter hennes død, en maske med et rødt skjerf rundt halsen. På denne måten uttrykte han at hun ble drept fordi hun ville sladre til myndighetene [eng.: ‘rat out’] om Clinton-parets virksomhet.

Hva med søsteren i Argentina til Nederlands dronning Maxima? Hun hadde deltatt i samværet rundt sin aldrende far før han døde, og da de som nærmer seg døden gjerne bekjenner sine synder, hadde hun lært sannheten om hva som skjedde med de mange argentinske barna som hadde forsvunnet. Mange antar at de ble adoptert, men de fleste ble solgt til rike som tilba Molok. Detaljene rundt dagens moderne nettverk, særlig blant de kongelige i Europa, ble hvisket i øret til unge Ines, som derfor også ble stilnet.”

Også en fjerde person som kunne ha avslørt Clintons kobling til barne-trafficking, døde på mystisk vis, den 13. november 2016, angivelig pga. selvmord. For mer om denne saken, se artikkelen Monica Petersen Killed for Investigating Clinton-Related Sex Trafficking in Haiti? (Snopes.com, 18/11-2016), samt Hillary Clinton’s Scandalous Conduct in Haiti (TRUTH about Hillary Clinton, 17/11-2017).

3) Barneofringer til Molok, som trening til psykopati?

ZetaTalk ga en kommentar ang. barneofringer til den gammeltestamentlige avguden eller demonen Molok i ZetaTalk Chat 31. mai 2018:

“Menneskeofringer har forekommet gjennom hele menneskehetens historie og i kulturer verden over. Dette er en utvidelse av forsøket på å berolige, på alle mulige vis,  den guddom som har blitt forarget. Å straffe en syndebukk, som f.eks. å brenne en heks på bålet, oppstår fra frykt og vrede knyttet til omstendigheter som samfunnet ikke kan forklare. Dersom vulkanen er urolig, kast noen jomfruer oppi. I fortidens judeokristne dager var det å ofre et lam vanlig, likeså tilbedelsen av Gullkalven. Dersom et lam ikke var tilstrekkelig, ble det førstefødte barnet vurdert.

Men den nåværende rykteflom omkring djeveldyrking er ikke forårsaket av forsøk på å avlede ulykker eller å berolige en hevngjerrig guddom. Molok har blitt gjenintrodusert i moderne tid i et forsøk på å herde de som har valgt å tjene Det selviske prinsipp. Ingen gjerning fjerner empatien hurtigere enn et sadistisk drap av et barn, og særlig når drapet skjer under forløpet av en voldtekt. Dominering, total kontroll over andre, og overtaket til ens egen seksuallyst får råde, mens en hver form for empati elimineres.

Da New World Order-forkjemperne satte seg fore at de skulle kontrollere verden i Etter­tiden, dvs. etter den kommende jordskorpeforskyvningen, la de planer utover en tredje verdenskrig. De trengte herdete kapteiner under Det selviske prinsipp til å tjene i deres rekker, som kunne smile og le til kameraene mens de innvarslet de verste omstendigheter for uskyldige. Regulær praktisering av barneofring, som forekom og fortsatt forekommer blant disse forkjemperne, sikret at ingen av dem gled over i retning av empati og anger. De som viste slike tilbøyeligheter ble selv ofret ved henrettelse.»

x-06
Et barn ofres til Molok. [Illustrasjon fra 1897 Bible Pictures and What They Teach Us av Charles Foster]
4) En midlertidig oppbevaringsleir for barne-trafficking oppdaget?

Tidlig i juni 2018 var det flere oppslag i media om at en borgervernsgruppe hadde kommet over en mennesketom leir med en bunker under bakken nær Tucson, Arizona, der diverse funn tydet på at barn hadde blitt holdt fanget og seksuelt misbrukt. Det lokale politiet i Tucson avviste alle slike tolkninger, og mente at dette bare var en leir for hjemløse.

Disse oppslagene ble kommentert i ZetaTalk 30. juni 2018:

“Forklaringen til lokal media og politi, at dette var en leir for hjemløse, er på overflaten plausibel, bortsett fra flere åpenbare spor som ikke passer inn i det scenariet. Hjemløse personer etterlater seg ikke klær, leketøy og barnevogner. De har få eiendeler og verdsetter dem. Eiendeler så som såpe og dyresjampoer ville de ha tatt med seg. Leiren  ser ikke forlatt ut, den ser ut som om gjentatt bruk er forventet. En leir for hjemløse ville lokalbefolkningen ha kjent til, da de hjemløse ønsker å bli matet, de tigger, og noen ganger shopper de, uttært, herjet og uvasket. Likevel, forstaden på andre siden av motorveien, var uvitende om denne leiren, og selv borgervernsgruppen hadde ikke hørt rykter om den.

Lokalisert i et industriområde, inne i tett skog langs en elvebredd, og med en hektisk super-motorvei som skilte leiren fra boligområdene – dette var svært privat. Dette var faktisk en midlertidig oppbevaringsplass for barn som hadde blitt smuglet inn fra Mexico og Sentral-Amerika. Slike barn – spebarn og smårollinger – ble dopet ned så de kunne være stille, og etter som bestillinger kom inn ble de pakket inn i varebiler og fraktet til andre steder. Molok-tilbederne, rike og berømte, bestilte ofte et dødt legeme for Spirit Cooking. I disse tilfellene ble ekstrahering av Adreno­chrome fra det vettskremte barnet og den rituelle voldtekten gjennomført ved leiren. [RKM: adrenochrome synes å være en kjemisk substans som ekstraheres fra kroppen, og som angivelig er sterkt hallusinatorisk].

Da de som drev denne leiren ikke forventet å bli oppdaget, langt mindre etterforsket, var dette en mulighet for lovens håndhevere til å arrestere dette nettverket mens deres krimi­nelle aktiviteter pågikk. Det er vanskelig å bevise de rike og berømtes deltagelse i Molok-grusomhetene. Vitnesbyrd fra andre deltagere regnes ikke som juridisk fellende. Fellende bevis må derfor skaffes fra traffickerne mens de blir fanget med varene. Imidlertid, hvis de samarbeider med politiet, frykter de å bli drept. Men infiltrasjon har forekommet, og det var på denne måten at den nevnte borgerverngruppen oppdaget leiren. Flere oppdagelser vil komme. De rike og berømte vil stoppe deres praktisering i frykt for å bli oppdaget.»

5) Forbrytelsene til den ‘psykiske kirurgen’ John of God

Den 12. desember 2018 ble den brasilianske healeren João Teixeira de Faria (77) – verdenskjent under navnet John of God – arrestert, tiltalt for å ha seksuelt misbrukt kvinner. Opprinnelig hadde tolv kvinner stått frem med påstander om å ha blitt misbrukt, men etter at dette ble kjent i media kom det i løpet av 30 timer over 200 klager fra andre kvinner, fra ni forskjellige brasilianske delstater, som hevdet at også de hadde blitt seksuelt utnyttet. To dager etter arresta­sjonen sto også Farias datter, Dalva Teixeira (49), frem i media og kalte ham ‘et monster’. Hun hevdet at hun i flere år hadde blitt seksuelt misbrukt av ham [«My father is a monster» (Medium, 14. desember 2018)].

x-07
João Teixeira de Faria (John of God).

 

Faria hadde siden 1978 drevet med såkalt psykisk kirurgi, som mest praktiseres på Filipp­inene og i Brasil. Han oppnådde internasjonal berømmelse etter først å ha blitt positivt omtalt i et Oprah Winfrey-show i 2010,  og så i et nytt Winfrey-show i mars 2013 etter at Winfrey hadde besøkt ham i Brasil.

Anklagene om seksuelt misbruk av hundrevis av kvinner, samt av sin egen datter, var imidlertid bare for et et uskyldig forspill å regne, i forhold til de kommende anklager. Faria er nå anklaget for massemord, baby trafficking, og for å ha drevet den største barnesex-ringen noensinne i Brasil. En av hans klienter var Bill Clinton, men det er ennå ikke opplyst hvilke tjenester Clinton har kjøpt.

Den brasilianske aktivisten Sabrina Bittencourt (38), som begikk selvmord i Spania bare noen dager etter at hun hadde anklaget Faria, hevdet at han drev en sexslave-gård der unge jenter ble holdt fanget for å føde barn som så ble solgt til det svarte markedet i Europa, Australia og USA for 15.000-40.000 pund. Etter ti års tjeneste ble disse kvinnene drept.

6) Demokratene vil liberalisere abortloven ytterligere

Lederne for Demokratene (USA) arbeider nå for en føderal lovgivning som trumfer de fleste restriksjonene i delstatene når det gjelder kvinners rett til selvbestemt abort i tredje trimester (ukene 28-39). Sammenlignet med Norge er USAs føderale abortlov svært liberal, selv om mange av delstatene riktignok har diverse restriksjoner når det gjelder muligheten for abort i tredje trimester.

I Norge sier loven at kvinnen selv tar «den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det» (LovData: Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven]). Dette betyr at inngrepet må skje i løpet av første trimester (ukene 1-11).

Demokratenes begrunnelse for å ville endre loven slik at kvinner står mest mulig fri til selv å kunne velge abort også inne i tredje trimester, er at dette er i liberalismens ånd, der individet og ikke staten skal bestemme. I de to amerikanske delstatene New York og Virginia har en slik liberalisering allerede blitt innført.

Virginias guvernør Ralph Northam (D) foreslo i et intervju at den nye liberaliseringen kunne tillate en lege å nekte et nyfødt barn medisinsk pleie, dersom legen fant dette riktig ut fra en helhets­vurdering. Det kan her nevnes at den finske bioetikeren Joona Räsänen argumenterer for at foreldre skal ha rett til «etter-fødsel abort», hvilket folk flest vil kalle spebarnsdrap.

For mer detaljer om Demokratenes forsøk på å liberalisere abortloven ytterligere, se artikkelen Democrats Overplay Their Hand on Abortion (The Atlantic, 4. februar 2019).

7) ZetaTalk knytter de foregående trådene sammen

På spørsmål rundt oppslagene i media om skandalene knyttet til den arresterte brasilianske healeren João Teixeira de Faria (John of God), ga ZetaTalk en kommentar 6. februar 2019. Denne kommentaren knytter alle de foregående trådene sammen.

“Er det en forbindelse mellom at myndighetene slo ned på baby-trafficking for Molok-tilbedelse, og det plutselige pushet for at kvinner skal kunne abortere sent i svangerskapet i delstatene New York og Virginia? Dersom babyene som kreves for å kunne ofre til Molok ikke er tilgjengelige fra Mexico fordi Trump stopper trafikken ved den sørlige grensen, eller fra Brasil fordi nettverk som John of God-svindelen blir avslørt og stoppet, da må babyene vokse opp innenlands. Det er verdt å merke seg at de nye tredje trimester-lovene tillater en enkelt lege å erklære at moren er psykisk plaget (‘mental distress’), og dermed kan legen ‘abortere’ en baby selv om moren er i fødsel ved full term. Babyen blir så ‘gjen­opplivet’ og fjernet, og en levende fødsel blir aldri registrert.

Et annet knutepunkt er forbindelsen til Demokratiske personligheter så som Bill Clinton og Oprah Winfrey, som begge fremmet John of God. Hillary og Podesta var solid knyttet til den Spirit Cooking som Molok-tilbederne var involvert i. Selv om slike [nå avslørte] personer blir tiltalt av militære domstoler, gis de tillatelse til begrensede offentlige opptredener under bevoktning, da Trumps junta anser deres kriminelle handlinger som for sjokkerende for almenheten til å ta innover seg. Rettsforfølgelsen av de som er involvert i trafficking av mennesker pågår nå, til tross for støtten som disse fikk fra de rike og politisk mektige.»

8) Er aliens underlagt kosmiske lover for hva de kan tillate seg overfor mennesker?

Når personer som tilhører høysosieteten, og som attpåtil er internasjonale kjendiser, risikerer livslange straffer og ‘evig fordømmelse’ av almenheten dersom deres aktiviteter knyttet til sortmagi-ritualer (som involverer barne-trafficking, barnesex og barneofringer) skulle bli kjent, er det naturlig å spørre hva de «får igjen» for slik praktisering, bortsett fra ‘mørk spenning’ og tilfredsstillelse av diverse perversjoner. Mer konkret: Bringer sortmagi-ritualene, som f.eks. barneofringer til Molok, dem i kontakt med åndelige vesener som gir dem løfter om hjelp?

Ifølge ZetaTalk er svaret JA. Alle mennesker som mentalt sender ut et kall, eller en bønn, blir registrert, og kan motta en respons som i det minste underbevisstheten fanger opp. Hvem som svarer på kallet eller bønnen, avhenger av senderens intensjon. Kall med uselvisk intensjon kan resultere i respons fra uselviske ånder eller aliens, mens kall med selvisk intensjon kan resultere i respons fra selviske ånder eller aliens. Selviske aliens har lov til å lyve, og har lov til å gi løfter som de ikke har noen intensjon om å oppfylle. I unntakstilfeller har selviske aliens også lov til å overføre teknologi, som f.eks. romskip, men bare på den betingelse at teknologien ikke fungerer og ikke kan dekodes av menneskene (hvilket gjør gaven verdiløs).

Ifølge ZetaTalk sender selviske aliens fra andre planeter sine underordnede til Jordens åndelige plan for å influere mennesker i selvisk retning. Det eneste formålet med dette, er å få flere menneskelige sjeler (enn de normalt 5-7 % som av egen fri vilje velger å gå ‘den selviske vei’) til å reinkarnere i deres neste liv til selviske planeter der strengt dominans-hierarki og psykopati/sosiopati er normen. ZetaTalk kaller slike planeter for «Prison Planets». Denne agendaen kan gjerne kalles for «høsting av sjeler».

ZetaTalk er, så vidt jeg vet, den eneste kilden som har presentert en detaljert, åndsvitenskapelig kosmologi der menneskets sjelelige evolusjon til slutt når et punkt der sjelen må velge mellom den selviske vei og den uselviske vei. Hva sjelen velger, bestemmer hvilken type planet sjelen reinkarnerer til i neste liv. Den selviske, evolusjonære vei strekker seg meget langt, i hvert fall hva kognitiv og teknisk utvikling gjelder, med mulighet for hundrevis om ikke tusenvis av inkarnasjoner, men den har sin endestasjon. Sjelen vil da enten stagnere, eller gradvis gjennom­gå en dyp transformasjon slik at den senere kan overføres til uselviske planeter.

ZetaTalk har mange kommentarer om de to veiene, og om diverse okkulte fenomener som de forklarer detaljert ut fra sin egen kosmologi. Til slutt her en kommentar fra ZetaTalk 31. desember 2018:

“Reglene som styrer aliens’ kontakt med mennesker er slik at både de som tjener Det uselviske prinsipp og de som tjener Det selviske prinsipp, kan respondere på et kall fra mennesker, og i hovedsak konsultere med dem, gi råd. Ingen fysisk interaksjon eller manipulering med mennesker er tillatt. Visitter for begge grupper tillates å forekomme på romskip eller i private settinger, så midlertidig transport av mennesker er tillatt. Selvsagt, pga. Element of Doubt-regelen som har vært innført siden Roswell-hendelsen, kreves av begge gruppene at kontakt bare skjer via menneskets underbevissthet. Før Roswell-hendelsen hadde menn­esket dagsbevisst kontakt med aliens.

Utenom disse grunnreglene, tillater ‘Council of Worlds’ visse manipuleringer med objekter av dem som tjener Det uselviske prinsipp. De gis tillatelse til utføre UFO-shows, besørge beskyttelse og healing for bestemte nøkkelpersoner tilhørende menneskeheten, utvikle en ny hybrid zeta/menneske-art, og sørge for at en åndelig balanse [mellom de selviske og de uselviske krefter] råder på Jorden, som jo fungerer som en skole for unge sjeler. I alle disse tilfellene er tillatelse fra ‘Council of Worlds’ påkrevd. De som tjener Det selviske prinsipp blir aldri gitt disse rettigheter.»

Tre ZetaTalk-portaler

Publisert av rolfkenneth

Forfatter, ZetaTalk-formidler

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: