Dette sammendraget tar utgangspunkt i Peter Levendas grundige bok Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult (1995; 2. utg. 2002). Dette var Levendas første bok; nå har han 16 bøker bak seg, hovedsakelig relatert til okkult historie. Unholy Alliance dokumenterer det svært komplekse verdens­bildet – med dype mytologiske, okkult-esoteriske og raseteoretiske komponenter – som preget Nazi-partiet. Denne pregningen kom først via det hemmelige Thuleselskapet som stiftet Nazi-partiet i 1919, deretter ble denne pregningen videreført og forankret av Heinrich Himmlers Schutz­staffel (SS) fra 1929 til 1945.

Nazi-partiet var fra det dannelse i 1919 og frem til dets formelle oppløsning den 10. oktober 1945 en kult. Og selve kulten levde videre etter Andre verdenskrig, både i form av nazi-veteraner – enten de ble værende i Tyskland eller greide å rømme til utlandet, hovedsakelig til Sør-Amerika – og i form av diverse nynazistiske bevegelser.

Levenda-2
Peter Levenda
1) Germanenorden → Thuleselskapet → Nazi-partiet

Germanenorden var en hemmelig okkult-esoterisk-paganistisk-antisemittisk orden som ble dannet i Tyskland i 1912 (Wiki: Germanenorden). Andre komponenter som sto sterkt i deres verdensbilde var nasjonalisme, ideologisk patriarkisme der mannen er kvinnen overlegen, og opptatthet av runer og runemagi som de mente kom utelukkende fra den ariske rase, uansett hvor i verden runene ble oppdaget.

Ordenens symbol var svastikaen, på norsk bedre kjent som hakekorset. På begynnelsen av 1900-tallet var alle de vestlige okkult-esoteriske ordenene og losjene sterkt påvirket av Madame Blavatskys teosofiske lære, og det var hun som hadde æren for å gjøre svastikaen kjent i Vesten. Dette symbolet har ulike betydninger i forskjellige gamle kulturer. I India var svastikaen et uskyldig symbol som bare betydde hell og lykke. De paganistiske tyskerne utviklet sin egen tolkning, og betraktet symbolet også som en slags antitese til det kristne korset, derav navnet hake­korset.

Germanenordens syn på «den ariske rase» som evolusjonens høydepunkt og som alle andre raser overlegen, var et resultat av deres egen sterkt forenklede, bokstavlige og nasjonal­romantiske tolkning av Blavatskys pseudo­vitenskapelige og temmelig komplekse «rotrase»-teorier. Den germanske idéen om «den ariske rase» var vitenskapelig sett en tabbe i superklassen, for idéen var basert på lingvistiske fremfor genetiske studier.

Germanenordens medlemmer tilhørte det øverste sosiale sjiktet, flere av dem var aristokrater. De var høyt utdannete og vel beleste. For å bli medlem måtte man først kvalifisere utseende­messig til å ha et arisk utseende. Medlemmene ønsket å se deres visjoner og idéer manifestert og realisert i den ytre verden, det var ikke nok å bare prate om dem i en liten lukket sirkel av «innvidde». Det oppsto således et press på ledelsen i å engasjere seg mer i den sosialpolitiske sfære, men de ønsket ikke selv «å skitne seg til» ved å etablere kontakt med folkemassene. Løsningen var å etablere et frontselskap som kunne agere på deres vegne, så den 18. august 1918 ble en losje dannet i München som fremsto som en selvstendig enhet, Thuleselskapet (Wiki: Thule­selskapet; Thule Society). Selskapet var oppkalt etter den mytiske øyen Thule, som antikkens grekere anså som det nordligste land i verden. De tyske okkultistene betraktet Thule som den ariske rasens opphavs­sted, som et slags arisk Atlantis. Noen av dem mente at Thule måtte være Island, andre gjettet på Skandinavia. Thule­selskapets stifter var Rudolf von Sebotten­dorf (1875-1945).

Thuleselskapet skulle altså fungere som en front for Germanenorden, og engasjere folke­massene til å støtte opp om deres radikale visjoner og teorier. Thuleselskapet lot ikke tiden gå fra seg, for den 5. januar 1919 dannet selskapet Deutsche Arbeiterpartei (DAP). Adolf Hitler sluttet seg til partiet i september samme år, og ble dets 55. medlem. I februar 1920 ble DAP omdøpt til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), bedre kjent som Nazi-partiet. Tysklands politisk-økonomiske miserable og ydmykende situasjon etter nederlaget i Første verdenskrig fungerte som det emosjonelle kruttet i befolkningen til å melde seg inn i Nazi-partiet, og Hitler med sine talegaver var som skapt til å antenne dette kruttet. Utover på 1920-tallet sto Germanenorden bak flere politiske terrorangrep, der politiske opponenter ble myrdet.

Thule
Logoen til Thuleselskapet

Det var Thule-medlemmet Dietrich Eckart (1868-1923) som oppdaget Hitlers store potensial som partileder og folkedemagog, og som introduserte ham for overklassen i München. Det var den amerikanske industrialisten Henry Ford (1863-1947), mannen bak Ford Motor Company, som var den største donoren til Nazi-partiet i de første årene.

Eckart-2
Dietrich Eckart

Da det var Thuleselskapet som stiftet Nazi-partiet, var det naturligvis alltid mange Thule-medlemmer innad i partiet, men partiet ble ikke styrt av Thuleselskapet. Hitler bidro selv til at den intime kontakten mellom Thuleselskapet og Nazi-partiet ble brutt, og rundt 1925 hadde Thuleselskapet i praksis gått i oppløsning. Da Thuleselskapets opprinn­elige stifter Rudolf von Sebottendorf i 1933 fikk utgitt boken Bevor Hitler kam (“Før Hitler kom»), der han avslørte i detalj hvordan Thuleselskapet hadde «skapt» både Nazi-partiet og Hitler, sørget Hitler for å forby boken og få Sebottendorf fengslet. Dypt deprimert i sine siste år begikk Sebottendorf selvmord den 8. mai 1945 ved å hoppe uti Bosporos-stredet.

2) Heinrich Himmler som høyesteprest for den nye statsreligion

Nazi-partiets Schutz­staffel (SS) ble Det tredje rikes militær- og ordensvesen, og fikk bl.a. ansvaret for å drive alle konsentrasjons­leirene. SS var den organisasjonen som var mest ansvarlig for å ha tatt livet av 5,5-6 millioner jøder, og for å ha tatt livet av totalt 11-14 millioner mennesker. «Schutz­staffel» er tysk for «beskyttelsesskvadron» eller livvakt, og ble forkortet til SS, i blant skrevet med doble sig-runer.

Heinrich Himmler ble øverstkommanderende for Schutz­staffel i januar 1929. Allerede i sitt første år utvidet han avdelingen fra 280 mann til ca. 3000. Før Andre verdenskrig begynte hadde han utvidet avdelingen ytterligere til over 250.000! SS ble en «stat i staten», som kun hadde lojalitet overfor Hitler. Til gjengjeld ble de belønnet med at de kun måtte stå til ansvar for sine handlinger overfor Hitler. Ingen andre organer eller enheter kunne komme imellom.

Himmler-2
Heinrich Himmler

Med Himmler som øverstkommanderende for SS fra 1929 og utover, ble Nazi-partiet en indre-styrt kult. SS utgjorde Nazi-partiets presteskap som arbeidet med å utvikle Det tredje rikes kommende statsreligion, med Himmler som den utøvende høyeste­prest. Himmler tok over slottet Wewelsburg i 1934, og rekonstruerte bygningen så den kunne tjene som Det tredje rikes sentrale og aller-helligste kultsenter. Etter 1941 var planen at Wewels­burg skulle bli «verdens senter».

Wewelsburg Castle
Slottet Wewelsburg

For å bli medlem av SS måtte man ha et arisk utseende. Himmler selv var, kroppslig og atletisk, en svekling allerede fra tidlig skolealder. Han dugde aldri til noe i energikrevende aktiviteter. Hans utseende var heller ikke spesielt arisk. Han forsvarte seg med at hjernen hans var arisk, og han var en dyktig organisator.

Himmler var Thule-medlem, og importerte i sin helhet selskapets forvridde verdensbilde til SS. Men for at dette verdensbildet skulle kunne erobre i det minste den tyske sjel og bli statsreligion, var det behov for en akademisk forskningsinstitusjon som så langt det lot seg gjøre bekreftet og vitenskapeliggjorde dette verdensbildets mytiske, pseudovitenskapelige og mystiske kompo­nenter. En slik forskningsinstitusjon ble stiftet i 1935, Ahnenerbe («arven fra forfedrene»). Fra den norske Wiki-artikkelen Ahnenerbe:

«[Ahnenerbe] var en tysk, nasjonalsosialistisk forskningsstiftelse grunnlagt av Heinrich Himmler (1900-1945), Herman Wirth (1885–1981) og Walter Darré (1895–1953) den 1. juli 1935. Den ble innlemmet i SS, de ideologiske elitetroppene i det nazistiske Tyskland, i januar 1939 og var del av Himmlers personlige stab. Ahnenerbes formål var antropologisk og kulturhistorisk forskning om opprinnelsen til germanere. I virkeligheten produserte organisasjonen nye myter og pseudovitenskapelig propaganda som angivelig bevis for Adolf Hitlers rasistiske idéer. I 1939 hadde Ahnenerbe 137 tyske forskere og vitenskaps­folk på lønningslistene i tillegg til ytterligere 82 fotografer, kunstnere, bibliotekarer, teknikere, kontorfolk og andre medarbeidere… Ahnenerbe sendte ut ekspedisjoner til en rekke land som en del av sitt arbeid, blant annet til Norge, Sverige, Sør-Tyrol, Tibet og Sør-Amerika

Ahnenerbe sto også bak de aller grusomste medisinske eksperimentene som Nazi-partiet var ansvarlig for.

Himmler var i de siste krigsårene, ifølge sin personlige astrolog Wilhelm Wulff, nærmest besatt av sidereal astrologi som han trodde kunne forutsi utfallene ved diverse krigsmanøvre. Wulff har skildret denne kontakten i sin selvbiografiske bok Zodiac and Swastika: How Astrology Guided Hitler’s Germany (1968) (online).

Da Himmler tidlig i 1945 skjønte at krigen var tapt, prøvde han først å forhandle frem en fredsavtale med de vestlige allierte, bak Hitlers rygg. Himmler og Hitler så hverandre for aller siste gang den 20. april 1945, og Himmler sverget da total lojalitet til Hitler. Den 28. april kringkastet BBC at Himmler prøvde å få istand en fredsavtale, hvilket resulterte i at en arrest­ordre på Himmler ble sendt ut. Himmler prøvde å rømme, men ble fakket og havnet i britisk varetekt. Der begikk han selvmord ved å svelge en cyanidpille den 23. mai 1945.

Hva med Hitlers okkulte interesser? Adolf Hitler var fasinert av okkult-esoteriske teorier, men denne interessen må ikke overdrives. Han var verken intellektuell eller en lesehest. Det er ingen indikasjoner på at han noensinne var medlem av en okkult losje. Det er heller ingen indikasjoner på at han var en okkult praktikant. Hitler var således aldri en drivkraft når det gjaldt koblingen mellom nazisme og det okkulte.

Kilder og ressurser

Levenda, Peter: Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult (2. utg. 2002).

Peter Levendas blogg.

Forum Borealis har et spennende og innholdsrikt intervju med Levenda: Rise of the Nazi Cult (Part 1 of 2) og Rise of the Nazi Cult (Part 2 of 2).

Wulff, Wilhelm: Zodiac and Swastika: How Astrology Guided Hitler’s Germany (1968) (online).

 

Publisert av rolfkenneth

Forfatter, ZetaTalk-formidler

Bli med i samtalen

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: