Forum Borealis begynte sommeren 2015 som et podcast/webcast-program, drevet av en nordmann som i programmet går under navnet «Al the Pal». 1-2 ganger pr. måned foretar han et 2-3 timer langt intervju (på engelsk) med en kjent forskerforfatter innen det esoteriske, konspirative og/eller det alternative. Disse intervjuene legges så ut på Forum Borealis’ hjemmeside. Alle intervjuene legges også, etter hvert, ut på YouTube. Per i dag ligger 36 intervjuer på YouTube, og syv intervjuer finnes bare som lydfiler som kan lastes ned via hjemmesiden (klikk på Shows / Downloads).

De som kan streame youtube-videoer over til TV har dermed over 70 timer med spennende og interessant informasjonsrik underholdning som kan nytes fra sofaen. De nyeste intervjuene har også løpende bilder og illustrasjoner innlagt.

Intervjuene deles inn i forskjellige serier (web-side). På denne web-siden kan man også se hvilke intervjuer som tar for seg samme emne, og intervjuenes rekkefølge. Web-siden viser også hvilke intervjuer som er under planlegging.

Disse intervjuene er en ypperlig måte å bli kjent med spennende forskerforfattere på, og til å vurdere om man vil gå videre med å kjøpe deres bøker eller ikke. Det er alltid noe å lære fra hvert intervju, og da intervjuene er 2-3 timer lange føler man at man til en viss grad blir kjent med den intervjuedes personlighet.

Serie 1: «Timeline of a Breakaway Civilization»  [“Nazi-serien”]

Intervjuet tar utgangspunkt i Bosleys bok Empire of the Wheel II: Friends From Sonora (2013). Om UFO-observasjoner på 1800-tallet og frem til 1940. Om den tyskbaserte bankier-organisasjonen NYMZA (eller NJMZA), med en forgrening i California, som trolig sto bak omfattende eksperimenter med luftskip. Deres erfaringer kan ha blitt videre­­formidlet til Nazi-Tyskland. Bosleys blogg: Empire of the Wheel.

Mye om geniet Nikola Tesla (1856-1943), om hans mystiske visjoner/åpenbaringer, og om de ville ryktene om en romreise til Mars.

 

Intervjuet tar utgangspunkt i to spennende bøker av Peter Levenda: Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult (2002) og The Hitler Legacy: The Nazi Cult in Diaspora: How it was Organized, How it was Funded, and Why it Remains a Threat to Global Security in the Age of Terrorism (2014).  Topp intervju, meget interessant!

Farrell forteller om hvor avansert nazistene var i utviklingen av ny teknologi. De testet faktisk ut en atombombe åtte måneder før USA testet ut sin. Nazistene eksperimenterte også med antigravtiasjon, der de trolig lyktes i å få “Die Glocke” til å levitere et par meter over bakken [se Farrells bok Reich of the Black Sun (2004)].

Farrell diskuterer innholdet i sin bok “Roswell and the Reich: The Nazi Connection» (2010). Farrell avviser i intervjuet både påstandene om at nazistene etablerte en forskningsbase på Antarktis (deres ekspedisjoner dit benekter ingen), og han avviser at de klarte å bygge romskiplignende rundfly («Haunebu») drevet av anti-gravitasjon. Det siste skal være en ren desinformasjonskampanje fra USAs side, som de begynte med etter Andre verdenskrig. So far, so good, jeg har ingen kritiske innvendinger så langt.

Men så kommer vi til det pussige: Farrell finner det mest sannsynlig at Roswell 1947-hendelsen var en styrt av et «avansert» flyvende objekt med nazi-teknologi (som angivelig hadde krysset grensen til USA, fra Argentina? På hvilken måte var det avansert? Farrell mener at US Army intensjonelt frontet to desinformasjons­kampanjer samtidig, for å forvirre media og befolkningen fullstendig. Den ene kampanjen var den første versjonen som kom ut i media: at et romskip fra en annen verden hadde styrtet. Den andre kampanjen var den såkalte coverup-fortellingen… at det hele bare var en ordinær værballong som hadde sprukket. Men hvis dette var tilfelle, hvorfor bringe en absurd idé om en romskipstyrt ut i avisene? Og Farrell avviser jo selv Haunebu-mytologien, og hevder at nazistene hva antigravitasjon gjelder aldri kom lengre enn til «Die Glocke».

Forum Borealis fronter Farrell fordi han hevder at mennesker fremfor ET-vesener fra en annen verden sto bak Roswell-hendelsen.

haune-2
Haunebu-rundflyene, som det er mange bilder av, er bare fotomontasjer.

 

Fokus for dette intervjuet er Levendas bok Ratline: Soviet Spies, Nazi Priests, and the Disappearance of Adolf Hitler (2012). Levenda har god dokumentasjon på at den offisielle historien om Hitlers selvmord i Führer-bunkeren sammen med Eva Braun den 30. april 1945 ikke holder mål. Spørsmålet er da hvor Hitler eller paret ble av, og hva deres skjebne ble. Et interessant faktum er at Hitler ønsket å fremstå som singel for omverdenen, så hans intime forhold til Eva Braun ble først kjent etter krigen. ZetaTalk har noen hint om Hitlers skjebne: Hitler og Hitler (1996). De påstår at nazi-eliten fikk ham drept når han ikke lenger tjente deres formål, men gir ingen hint om hvor eller når.

I dette intervjuet forteller Levenda om hvordan hans jakt på Hitler og Brauns skjebne etter krigen ledet ham til Indonesia. Levenda fortalte første del av denne historien i boken Ratline (2012), og fulgte opp med ny informasjon i The Hitler Legacy (2014, kap. 10-). Historien er særdeles kompleks, men dreier seg om et par som i 1954 dukket opp på den indonesiske øyen Sumbawa. Ifølge identifikasjonspapirene var dette den relativt ukjent nazi-legen Georg Anton Pöch og hans langt mer berømte hustru, antropologen Hella Pöch. Påstanden om at disse to skulle være Adolf Hitler og Eva Braun kom mange år senere i en bok fra Dr. Sosro Husodo. I 2010 ble så en bok utgitt av våpenhandler og prins Soeryo Goeritno, som hadde gjort sin egen research. Boken hans ble raskt en indonesisk bestselger.

Hella forlot etter noen år mannen sin, og dro tilbake til Europa, deretter ukjent skjebne. Georg Anton giftet seg på ny med en muslimsk innfødt kvinne, Sulaesih (som fortsatt er i live). Georg Anton døde på et sykehus i januar 1970, og ble begravd på Surabaya Cemetery. Paret hadde en sønn eller en stesønn, antagelig Frank Spisak (1951-2011). Spisak var en nynazist som etter å ha sittet i fengsel i 28 år for å ha drept tre personer til slutt ble avlivet.

Utgangspunkt for dette intervjuet er Hydricks bok Critical Mass: How Nazi Germany Surrendered Enriched Uranium for the United States’ Atomic Bomb (3. utg., 2016). Denne første del av intervjuet tar for seg personligheten, talentene og ressursene til Martin Bormann (f. 1900). Han ble Hitlers personlige sekretær i 1935, var svært lojal overfor Hitler, og var nærmest et administrativt-organisatorisk geni. Hitler sto for visjonene, men det var Bormann som realiserte dem gjennom vellykkede storslagne strategier og planlegning. Han hadde en sterk seksualdrift, som han utfoldet fullt ut. Han var også psykopat og morder, og generelt svært dårlig likt. Bormann likte å holde seg i bakgrunnen, samtidig som hans ambisjon var å bli nr. 2, dvs. Hitlers aller nærmeste og mest fortrolige. Og det greide han! Rudolf Hess fjernet seg selv gjennom sin merkverdige flytur til Storbritannia i mai 1941. Gjennom den enorme formuen som Bormann forvaltet på vegne av Nazi-Tyskland greide han å kontrollere Heinrich Himmler og Hermann Göring. Ifølge den offisielle historien døde Bormann den 2. mai 1945, trolig ved selvmord, men denne historien synes å være et resultat av hans egen dyktige fabrikasjon.

bormann-2
Martin Bormann

 

Her presenteres evidens for at Martin Bormann ved krigens slutt greide å flykte fra Berlin. Ubåten U-234 dro fra Kristiansand til Hamburg der Bormann ventet, som så fraktet ham til Spania. Ubåten skal så ha dratt videre til USA og levert tyskprodusert anriket uranium, og det var denne gaven fra Bormann som muliggjorde at USA greide å produsere de to atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki den 6. og 9. august 1945.

Dette intervjuet er basert på følgende to bøker: Hitler in Argentina: The Documented Truth of Hitler’s Escape from Berlin (rev. utg. 2014), og Hitler and the Secret Alliance (2014). Mange fotografier og de seneste nyheter er lagt ut på websidene:

http://www.sharkhunters.com/book1.htm

http://www.sharkhunters.com/HitlerInArgentina.htm

http://www.sharkhunters.com/previous.htm

Dette intervjuet er dynamitt, og Harry Cooper er en fargerik personlighet! Han har vitnehistorier som forteller at Martin Bormann, som var nazistenes Puppetmaster i krigens siste fase, fikk Hitler og Eva Braun bedøvet og så fjernet fra Führer-bunkeren. Hitlers siste ordre kom den 23. april 1945 (syv dager før det angivelige selvmordet), alle de senere ordrene var signert av Bormann. Hitler og Braun skal så ha blitt ført først til Norge i et svenskmerket fly (!), deretter til Uruguay, og til slutt til House Inalco som ligger ute i innsjøen Nahuel Huapi Lake i den argentinske provinsen Rio Negro, med San Carlos de Bariloche som nærmeste by. Hitler og Braun skal ha oppholdt seg i House Inalco fra 1945 til 1955, men måtte så flytte til andre provinser (som Cordoba) fordi området ble for populært for turister. House Inalco har siden stått ubebodd, og skal nå være for salg (se Hitler’s Secret Argentine Sanctuary Is for Sale, Say Conspiracy Theorists). Hitler skal ha dødd i 1963, mens Eva Braun (f. 1912) garantert var i live i 2002, og ifølge noen påstander så sent som i 2012.

house-inalco
House Inalco, der Hitler og Eva Braun skal ha bodd 1945-55.

Juan Peron (1895-1974), Argentinas president første gang 1946-1955, var fullstendig pro-nazi. Det antydes at det var nazistene som bragte ham til makten, og at Bormann som disponerte Nazi-Tysklands formue på flere milliarder var svært generøs overfor Peron spesielt og Argentina generelt. Bormann flyttet også til Argentina, og bodde to år i presidentsuiten (rom 740) på Hotel Plaza i Buenos Aires, sammen med to yngre kvinner. Bormann var nazistenes definitive leder etter krigen, men han var ingen ideolog.

[History Channel begynte i november 2015 å sende dokumentarserien Hunting Hitler, og pr. februar 2017 har Sesong 2, Episode 9 (S01E09), blitt sendt. Først fra Sesong 2 Episode 4 og utover begynner serien å bli interessant, der granskningsteamet kommer på sporet av Martin Bormann. Ett av vitnene fra Misiones, Argentina, hevder at hans far var sjåfør for Bormann. I Argentina synes det sentrale hovedkomplekset å ha ligget ved innsjøen Nahuel Huapi Lake. Ute i denne innsjøen ligger Huemul Island, der nazi-eliten i 1947-48 fikk tillatelse fra Juan Peron til å bygge et atomkraftverk. Dette prosjektet ble imidlertid stoppet på begynnelsen av 1950-tallet, og da Peron gikk av som president i 1955 etablerte nazi-eliten seg på andre steder.

Bormann og nazi-eliten drar til Chile, der Bormann adopterer Heleana Keller som blir intervjuet i S02E08! 13 år gammel ser hun Bormann for siste gang, han fryktet for å bli fakket og stakk av. Vi følger sporet videre til Asuncion i Paraguay, der seerne blir vist gravstedet der Bormann skal ha blitt begravet i februar 1959.

I «Hunting Hitler»-serien blir Hitler hele tiden presentert som Nazi-Tysklands øverste leder etter krigen. Men dette er for populistisk. For det første finnes det få spor av Hitler utenom Inalco House; for det andre er det ingenting som tyder på at han hadde en aktiv rolle utover det å være et levende symbol. Vi aner ingenting om hans fysiske og mentale helsetilstand etter krigen, og alt tyder på at Bormann var den øverste administrator.]

De først 60 minuttene dreier seg om den tyske atombomben som ble testet i oktober 1944. Deretter om nazi-elitens flukt fra Tyskland, bl.a. til Argentina, samt om dem som via Operation Paperclip ble overført til USA.

Hovedsaklig spekulasjoner innenfor Farrells premisser, at bare mennesker sto bak Roswell-hendelsen. ET-utseendet på de angivelig observerte vesener som var om bord Roswell-fartøyet kan forklares med mennesker med det uhyre sjeldne progeria-syndromet, der man eldes og dør svært fort. Om Philip J. Corsos bok (mitt kapittel). Om Eisenhowers angivelige møte med ET’er i 1954.

Intervjuet tar utgangspunkt i boken LBJ and the Conspiracy to Kill Kennedy: A Coalescence of Interests (2011). I intervjuet kommer praten først inn på JFK i det 52. minutt. Farrell nevner og diskuterer de aller fleste fraksjonene som hadde interesse av å fjerne JFK fra presidentembetet, men kommer bare overfladisk inn på MJ12, og mister dermed forbindelsen mellom Roswell 1947-hendelsen og drapet på JFK.

Ifølge ZetaTalk-notatet President Kennedy (1996) ble JFK drept av CIA på vegne av og med tillatelse fra MJ12. Da Farrell ble bedt om å anbefale relevante bøker, nevner han ikke den boken som nå kanskje er aller mest interessant, Files on JFK: Interviews with Confessed Assassin James E. Files, and More New Evidence of the Conspiracy that Killed JFK (2008). Bekjennelsene til James E. Files, som fortsatt er i live (75 år) og sitter i fengsel, er uhyre detaljerte, og han gir et meget troverdig inntrykk.

files-2
Bekjennelsene til James E. Files imponerer i sin detaljrikdom.

 

Richard M. Dolan er amerikansk UFO/ET-historiker med fokus på tiden fra 1941 til idag. Wiki. HomePage. Dette er en forsker som nybegynnere gjerne kan starte med, for å få de grunnleggende fakta på plass.

For meg, litt for generelt prat om diverse temaer.

Serie 2: “Evidence for Antediluvian Civilizations»

Fokus på boken “Forbidden Archeology” (1993). Meget nyttig for dem som ikke har lest boken. Noe dårlig lydkvalitet på intervjueren.

Utgangspunktet for dette intervjuet er Bosleys ebok The Lost Expedition of Sir Richard Francis Burton. Om tapte sivilisasjoner i eller nær Sør-Amerika, som den særdeles mangfoldige engelske utforskeren Richard Francis Burton (1821-1890) angivelig kom på sporet av. For meg er ikke intervjuene med Bosley så tilfredsstillende. Forum Borealis bruker Walter Bosley og Joseph P. Farrell som instrumenter for å fremme et alternativ til «utenomjordiske sto bak dette» (i fortid og i nåtid). De reelle mysteriene og gåtene anerkjennes, men de prøver så å gi æren til en ukjent variant av Homo sapiens, eller de prøver å tillegge Homo sapiens evner, kunnskaper og teknologi som de aldri har vært assosiert med. Og da blir spørsmålet: Hvilken forklaring er mest rasjonell?

aliens-did-it
Giorgio A. Tsoukalos fra serien “Ancient Aliens” kledd i Lynvingen-drakt.

 

Robert M. Schock er amerikansk geolog og geofysiker. Han er kjent for sitt arbeid med å datere Den store sfinxen som langt eldre enn 2.500 f.Kr. Han tror at sfinxen opprinnelig hadde et langt større hode, trolig med en annen utforming. Han tror at en høy-utviklet, global sivilisasjon eksisterte før slutten av siste istid, men han har intet til overs for «Ancient Aliens»-teorien. Han tror at kataklysmen som avsluttet siste istid var uhyre dramatisk og kortvarig, at den skjedde i løpet av bare noen få dager, og at fant sted temmelig nøyaktig 9.700 f.Kr. Wiki. Det hadde visst aldri falt egyptologene inn å hente ekspertise fra en geolog for å vurdere sfinxens alder.

Serie 4: From Solomons Temple to Arcadia

Utgangspunktet for dette intervjuet er Churtons bok The Invisible History of the Rosi­crucians: The World’s Most Mysterious Secret Society (2009) [Churton anbefaler denne versjonen av boken fra forlaget Inner Tradition]. Om opphavet til Rosi­crucianism, som begynte med publiseringen av tre manifester mellom 1607 og 1616, av den tyske teologen Johannes Valentinus Andreae (1586-1654). Som alternativ til boken kan nevnes Churtons film The true story of the Rosicrucians (som ligger i fem deler på YouTube).

Petter Amundsen har allerede produsert mye informasjon rundt sitt arbeid (her). Jeg tror ikke noe på Amundsens steganografiske tolkninger (som jeg selv tolker som pareidoli fra hans side), så dette er ikke noe for meg. At Shakspere fra Stratford ikke var forfatteren av Shakespeares verker, er et uavhengig emne, se min artikkel Shakspere og myten om Shakespeare (2015). At en skatt ligger begravet på Oak Island (Nova Scotia), er også et uavhengig emne. Fra ZetaTalk på spørsmål i juli 2009 om skatten på Oak Island: «Long before the Americas were settled by ships from England and Spain and France, the Vikings sailed along its shores. It was not unusual for those looking to loot to store their plunder so they could return at a later date and collect it. If they ran into rough weather or were defeated in battle, the plunder was never collected.”

Det er verdt å minne om at beliggenheten av nedgravde skatter generelt ikke er noe man publiserer hint om til almenheten i en ekstremt kryptisk form via folioer og gravstener. Man gir et mest mulig spesifikt skattekart videre til nøye utvalgte personer.

Svensken Ronnstam beskriver det ekstremt omfattende og komplekse arbeidet som ble utført av dem som skjulte skatten, som altså kan ha skjedd så tidlig som i vikingtiden.

Om Ronnstams egne “oppdagelser” ang. Shakespeare, Bacon og Oak Island. Nå trenger Ronnstam penger til å finansiere spesifikke utgravninger på Oak Island, han må skrive sin bok (han vil ikke gi noen detaljer om sine “oppdagelser” før boken er utgitt), og han må finne en forlegger som er villig til å utgi boken.

Serie 5: «Frontline Dissidents»

Spennende konspi-journalist, han nevner bl.a. John E. Mack og Peter Dale Scott. Verdt å følge opp, sjekke hva hva han har skrevet. HomePage.

Bob Fritakis har topp kvalifikasjoner og integritet for dette emnet, med mange bøker bak seg som avslører politisk korrupsjon.

Serie 6: «Exploring Esoteric Philosophy»

Intervjuet er en utveksling av idéer, teorier og muligheter når det gjelder tallsymbolikk og vibrasjoner/frekvenser relatert til Gud, Kosmos og skapelse. Ikke noe for meg.

Helseserien:

Robin Falkov er høyt utdannet kvinne innen alternativ medisin, og er aktiv både som homeopat og akupunktør. Første del av intervjuet har mest fokus på myndighetenes og den farmasøytiske industriens kamp til å tvinge oss til et bestemt helseregime (som er alt annet enn sunt), mens folk i stedet bør ha frihet til å kunne velge selv. Også mye prat om sunn mat.

Intervjuet begynner med homeopati versus placebo, men verken Robin eller “Al the pal” går dypt inn på dette. Sistnevnte er sympatisk innstilt til homeopati pga. tidligere erfaringer med dette. «Al the pal» er etter min mening alt for lite kritisk her, og har ikke forberedt seg godt nok. Man trenger ikke å være pseudoskeptiker eller materialist-reduksjonist (eller være i lomma på Pharma) for å innta en avvisende holdning til homeopati, akupunktur, kiropraktikk og blomstermedisin.

Det er synd at placebo-kraften, som i mange tilfeller er den objektive, helbredende og mirakuløse kraft, ikke diskuteres nærmere. Et forslag er å foreta et intervju med en reell ekspert på hvilke objektive effekter placebo kan ha. Fabrizio Benedetti kan være aktuell, han er forfatter av boken Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in Health and Disease (2. utg. 2014).

Sex/relasjon-serie:

Utgangspunktet for dette intervjuet er David Deidas klassiker The Way of the Superior Man: A Spiritual Guide to Mastering the Challenges of Women, Work, and Sexual Desire (20th Anniversary Edition), som første gang kom ut i 1997. David Deida gir ikke intervjuer, hvilket er grunnen til at hans samarbeidspartner i over 15 år ble valgt som intervjuobjekt, Michaela Boehm. Hun er født i Østerrike, har vært bosatt i USA de siste 20 årene, og har vært parterapeut i over 20 år. Hennes web-base. Intervjuet er meget godt, a lovely chat!

boehm-3
Michaela Boehm

Deidas bok, The Way of the Superior Man, er et personlig manifest i en slags Nietzsche-stil, basert på hans egne erfaringer med kvinner. Boken på ca. 200 sider består av 50 korte kapitler, og er uten en eneste referanse til faglitteratur eller annet. Flere poenger eller overordnete budskaper blir tvunnet sammen. 1) Maskulinitetens essens (i menn og kvinner) er å strebe etter frihet, ekspansjon og den trans­personlige væren. Dette (evt. et annet personlig kall eller formål i livet) må den maskuline mannen prioritere høyere enn spesifikke relasjoner, ellers oppgir eller undertrykker han sin egen sanne natur. Feminitetens essens (i kvinner og menn) er å strebe etter kjærlighetsflyten i et forhold. 2) Mannen må oppdage graden av sin maskuline seksuelle essens, og erkjenne dens natur fullt ut. Han må unngå to dumme kjønnsroller: den tradisjonelle primitive macho-typen, og den moderne bleke, kraftløse «mannslingen» («a new age whimp») som kompromitterer sin maskuline essens for å tilfredsstille sin moderne maskuliniserte kvinne.

Det er mange bra avsnitt i boken som kan trekkes ut som sitater, og mange gode innsikter, men generelt sett virker det som om Deida bare duger i rollen som elsker, at det bare er denne rollen som primært interesserer ham. Når han midlertidig går lei en dame, kan han trygt vende tilbake til sin «misjon i livet, sitt transpersonlige kall». Ikke et ord om farsrollen, eller om langvarige, dypere forhold. Han gir inntrykk av at 80 % av damer (de som har motsatt seksuell polaritet enn de 80 % av menn som han selv representerer) er ekstremt lunefulle. Ejakulasjonskontroll er viet to korte kapitler (her kunne han f.eks. ha referert til Jolan Changs klassiker «The Tao of Love»).

«En hver mann vet at hans høyeste formål i livet ikke kan bli redusert til en spesifik relasjon [med en annen person]. Hvis en mann prioriterer en relasjon over hans høyeste formål, svekker han seg selv, gjør universet en bjørnetjeneste, og bedrar sin kvinne fra [et forhold med] en autentisk mann som kan tilby henne sitt fulle og hele nærvær.»

 

Annet:

Timothy Hogan er en Grand Master og innviet innen flere esoteriske ordener, og har skrevet et par bøker (her). I første halvdel av intervjuet prates det om den høyeste mystiske erkjennelse, kalt «gnosis», at det er en evig og direkte forbindelse mellom Gud/Det guddommelige og hvert eneste levende vesen i Kosmos (Wiki: Mystical experience). Presteskapene har ofte vært mer opptatt av å fremheve seg selv som et nødvendig mellomledd, fremfor å hjelpe til med å forsterke opplevelsen av den direkte forbindelsen mellom Gud/Det guddommelige og individet.

Intervjuer foreløpig bare tilgjengelig som mp3-lydfil; ikke på YouTube.
Linker:

 

Publisert av rolfkenneth

Forfatter, ZetaTalk-formidler

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: